Alla rättigheter förbehållna


Namn E-post Meddelande Skicka in

Alla rättigheter förbehållna

  • Exklusivitet:Upptäckaren eller upphovsmannen till verket behåller alla exklusiva rättigheter till verket. Det innebär att upphovspersonen har ensamrätt att använda, distribuera, och ändra verket enligt eget gottfinnande.
  • Ingen obehörig användning:Utan uttryckligt tillstånd från upphovsmannen får ingen annan kopiera, distribuera, framföra, visa, eller skapa derivat av verket. Detta gäller både kommersiella och icke-kommersiella syften.
  • Rättsligt skydd:Verket är skyddat enligt upphovsrättslagen, vilket innebär att obehörig användning kan leda till rättsliga åtgärder, inklusive krav på skadestånd och injunktioner mot fortsatt missbruk.
  • Ansvar för efterlevnad:Den som använder eller planerar att använda verket måste säkerställa att de har rätt att göra det, antingen genom direkt tillstånd från upphovsmannen eller genom att deras användning faller under någon form av lagstadgad undantag, såsom fair use eller liknande bestämmelser i relevant jurisdiktion.
  • Vikten av respekt för upphovsrätten:Att respektera upphovsmannens rättigheter är inte bara en laglig skyldighet, utan också ett uttryck för etisk respekt för skapandeprocessen och upphovsmannens arbete och investering.
  • Möjliga begränsningar:Även om "Alla rättigheter förbehållna" indikerar en omfattande reservation av rättigheter, kan det fortfarande finnas vissa begränsningar baserade på lokala lagar, internationella avtal eller specifika licenser som upphovsmannen har utfärdat (t.ex. Creative Commons-licenser) som tillåter viss användning under definierade villkor.

Östra Antenvägen 208
441 91 Alingsås 

0322-72107
070-5927884

info@maskinek.se

Söndag: stängt, Måndag-fredag: 8:00-18:00,