0322-72107
070-5927884

Maskiner

Pakettransportör

Paketrullbana

Paketlyft

Komplett Paketlyft med pakettransportörer

Hyvelinmatare

Hyvelinmatare

Buntläggare för list

Buntläggare för golv och panel

Dubbel buntläggare

Stegmatare

Strökassett för enkelströ

Strökassett för dubbelströ

Paketläggare

Paketläggare med kassetter och skikthållare

Jämndragning med ändjämning och enstyckematare

Knapkedja

Komplett ströläggning