0322-72107
070-5927884

Paketrullbana

Utförande

Paketrullbanan består av drivrullar som är monterade i en plåtkonsol på en ram, med mittmonterad drift. Höjning sker via pneumatik . Längder och bredd kan anpassa till kundens önskemål.

Funktion

Paketrullbanan transporterar virkespaketen när man vill ändra rikt- flöde. Rullbanan är avsedda för automatisk drift och för virket till nästa operation/maskin men kan från operatörsplats köras manuellt.

Höjning och sänkning sker via pneumatik. Då virkespaketet skall köras i längd transport lyfts paketrullbanan, och virkespaketet kan köras över pakettransportören kedjor.

Ritningar

Alla produkter som levereras av Maskinek AB är CE märkta

CE-Doc