0322-72107
070-5927884

Pakettransportör

Pakettransportör (PKTR) används för in och uttransporter av virkespaket, och består av 4 st. kedjebanor där den rak-länkade 1", kedjan löper på kil-stål. Mittmonterad drift innebär att transportören har en optimal drivning. Och är lätt att anpassa och montera in i befintliga anläggningar.

Funktion

Pakettransportören är i huvudsak avsedd för automatisk drift för transport av virkespaket, men kan från operatörsplats köras manuellt, fram eller back. Pakettransportören anpassas individuellt efter kundens behov.

Ritningar

Alla produkter som levereras av Maskinek AB är CE märkta

Ce-märke